Advies
&
Begeleiding

Een Groeiende
&
Bewegende Markt

Uw Concept
is ons
Maatwerk

Drukken
&
Bewerken van Films

Ontwerpen
van een
Verpakking

Voedingsmiddelen
&
Technologie


Substraat
 

3D voorstelling
van uw
Eindverpakking


Productenoverzicht
 

Welkom bij Fresh & Pack Services B.V.
  

Verpakkingenbelasting

 
 

Laatste nieuws over verpakkingenbelasting
Bron:       Belastingdienst

Wijzigingen verpakkingenbelasting
In september 2008 is door minister De Jager het Belastingplan 2009 ingediend.
Hierin is een aantal ingrijpende wijzigingen voor de verpakkingenbelasting opgenomen
dat in december 2008 door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld.
Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

Voorgestelde wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2008.
 • Aanpassing   concerndefinitie: geen gezamenlijke aangifte voor franchiseorganisaties.
  verlaging tarief voor Bio- kunststoffen naar het tarief voor papier en karton.
   
 • Invoering maatwerk in de uitvoering: sectorafspraken zijn mogelijk;
  informeer binnen uw eigen sector of bij de helpdesk Verpakkingenbelasting.
   
 • Invoeren forfait voor geļmporteerde producten: importeurs mogen schattingen maken van de
  hoeveelheid verpakkingen en de materiaalsoorten op geļmporteerde producten.
   
 • Vrijstelling voor logistieke hulpmiddelen: geen verpakkingenbelasting op pallets/randen, kratten
  (vanaf 18 liter), vaten (vanaf 20 liter), ‘big bags’ (vanaf 250 liter), grote dozen (vanaf 1 m3) en
  kokers/kernen/hulzen (lengte vanaf 50 cm).

In 2009 is tevens de grens voor de verpakkingenbelasting verhoogd van 15.000 kilo naar 50.000 kilo.
Dat betekent dat bedrijven die minder dan 50.000 kilo verpakking in het economisch verkeer brengen niet
meer belastingplichtig zijn betreffende dit item.

Door deze aanpassing zal de administratie sterk worden verminderd en zal het aantal bedrijven dat voor de
uitvoering van de verpakkingenbelasting een administratie moet voeren hierdoor afnemen.

Omdat het Ministerie van VROM over voldoende gegevens moet blijven beschikken om aan de Europese
Commissie
een verantwoorde rapportage te kunnen verstrekken, moet nog worden nagegaan welke invloed
het verhogen van deze grens heeft op de mogelijkheden om tot nationale cijfers te komen.

Mochten er niet voldoende gegevens beschikbaar komen, dan zal t.z.t wellicht aanvullende maatregelen
worden genomen.

Zie verder voor gegevens en aanpassingen op de website van de belastingdienst

 

 

 
      

        

Publicaties  |  Nieuws  |  Verpakkingenbelasting  |  Transport & Kwaliteitswaarborgen  |  Links  |  Bedrijfsgegevens   

Fresh & Pack services B.V. *  Tel: +31 (0)10 2188811 *  Fax: +31 (0)10 4610177 * Stuur een Email